Pěstování biobavlny chrání Zemi i lidi

Od roku 2012 běží první celosvětová kampaň na podporu biobavlny. „Have you cottoned on yet?“ „Už jste se vybavlnili?“ Tuto otázku pokládá společná kampaň britského ekologického certifikátora Soil Association a mezinárodní biotextilní certifikace GOTS nejen spotřebitelům, ale i výrobcům a obchodníkům.

Vybavlnit se do biobavlny

Poptávka po bavlně vzrůstá každým rokem, přesto cenu za její produkci málokdy pocítí spotřebitel. Místo toho nesou sociální, environmentální i ekonomické náklady plynoucí z konvenčního pěstování bavlny drobní zemědělci a jejich rodiny v zemích Třetího světa. Přestože je dle Textile Exchange celosvětový letošní vzrůst poptávky po biobavlně odhadován na minimálně 10 %, mnoho oděvních a textilních značek volí snazší, ale méně efektivní modely udržitelnosti, nebo ještě hůře, nedělají vůbec nic.

“Je dokázáno, že biobavlna pozitivně ovlivňuje lidi i životní prostředí,” říká Melchett, strategický ředitel Soil Association. “Když jde o tvrzení o udržitelnosti, můžete si být jisti, že ji nic nepředčí.“ Biotextilní certifikace je, když dojde na hlediska ekologie, sociálních podmínek a udržitelného vývoje nejvyšším stupněm v textilní výrobě. Certifikace GOTS navíc pokrývá úplně celý proces vznikání textilních výrobků, od pěstování až po zpracování a výrobu.

Zde je pět důvodů kampaně, která se věnuje především první fázi – pěstování, kvůli kterým byste měli volit biobavlnu:

1. Dává kontrolu farmářům, ne GMO společnostem

Bt bavlna, geneticky modifikovaná bavlna, která sama produkuje insekticid, je jedinou geneticky modifikovanou plodinou, která byla v rozvíjejících se zemích široce a pod tlakem komercializována. Společnosti, které se GMO zabývají, ji vydávaly za zaručený prostředek proti chudobě a hladomoru, ale ukazuje se, že tomu tak není.

Pravdou však je, že Bt bavlna negarantuje dobrou sklizeň nebo vyšší výnosy, ve skutečnosti může být vůči ohrožením zvnějšku jako je sucho a nemoci více zranitelná. Toto dělá pro farmáře, kteří si nemohou dovolit utrácet více peněz za dražší osivo, pesticidy a hnojiva, které geneticky modifikovaná bavlna vyžaduje, z GMO bavlny riskantní volbu. Farmáři hazardují se svou existencí a kvůli naději na vyšší tržby se zadlužují. Tato životní situace v mnoha případech končí sebevraždou. V Indii, která je druhým největším producentem bavlny na světě, kontroluje 95 % trhu s bavlníkovými osivy jediná společnost: Monsanto.

Při pěstování biobavlny se geneticky modifikovaná osiva nepoužívají. 75 procent světové produkce bavlny pochází od malých zemědělců, a ti potřebují jistotu a ne riskovat. Při pěstování biobavlny je potřeba jen málo externích vstupů, které jsou navíc lokálního charakteru a umožňují farmářům pracovat šetrně vůči okolnímu ekosystému.

cottoned on

2. Eliminuje škodlivé pesticidy

Bavlna je jedovatá plodina. Ačkoliv se pěstuje jen na 2,5 procent celosvětově zemědělsky obdělávané půdy, spotřebuje každý rok 7 procent pesticidů a 16 procent insekticidů a až 77 milionů lidí pracujících v  bavlněném průmyslu každý rok utrpí otravu pesticidy.

Nejenže však pesticidy stojí životy, ale často také dovedou malé pěstitele bavlny do dluhových pastí. Protože jsou drahé a jejich cena stále stoupá, pesticidy mohou představovat až 60 procent nákladů na pěstování bavlny a ukrajují tak zisky farmářů, čímž je tlačí do zadlužení.

Vliv pesticidů však sahá i za bavlníková pole. Kontaminují půdu, povrchové i podzemní zdroje vody a ohrožují rovnováhu ekosystému.

Je ale i jiná cesta. Pěstitelé biobavlny po celém světě dokazují každý den, že nebezpečné pesticidy nejsou nutné. Znečištění a kontaminace přírodních zdrojů nejsou nutné. Biobavlna oproti jiným systémům udržitelnosti kompletně vylučuje, nejen redukuje, používání škodlivých pesticidů. Tento systém pěstování je pro Zemi, pro lidi a budoucnost našich dětí.

3. Pomáhá farmářům, aby uživili rodiny

Pricipy ekologického pěstování vyžadují, aby zemědělci pěstovali různé plodiny a tím udržovali zdravou a úrodnou půdu a drželi škůdce pod kontrolou. Tyto doplňkové plodiny (u biobavlny často tykve, luštěniny a kukuřice) se navíc často  pěstitelům a jejich rodinám odměňují též jako celoroční zdroj potravy.

Jakákoliv úroda navíc může být prodána na místních trzích a tím přinášet další příjmy a zvyšovat tak potravinovou bezpečnost lokálních komunit. Rozdělení příjmů od pěstování základních potravin po další plodiny také pomáhá ekologickým zemědělcům rozložit risk a zajistit se proti neúrodě některých plodin, změnám v počasí a změnám na trhu jako jsou cenová volatilita a měnící se poptávka.organic cotton

4. Šetří vodu

Jako jedna z „nejžíznivějších“ plodin na světě spotřebuje konvenční bavlna průměrně 11 000 litrů vody na vyprodukování jediného svého kilogramu. Většina bavlny je zavlažována čerpáním z pozemních vod, jezer a řek, čímž ohrožuje ekosystém, divokou přírodu a dostupnost vody pro další potřeby lidí. Chemikálie používané při pěstovány konvenční bavlny se navíc vymývají do půdy a vodních zdrojů – byly nalezeny v podzemních vodách v zemích po celém světě.

Biobavlna, která je zavlažována především deštovou vodou, pomáhá udržovat důležité zásobárny povrchové vody. Pěstování a výroba podle zásad biotextilních certifikací má za následek také zdravější půdu, která má větší schopnost zadržovat srážkovou i závlahovou vodu. Půda v ekozemědělství dokáže také lépe využít vodu a díky tomu je odolnější proti vysychání při nedostatku srážek.

Tím, že se nevyužívají umělá hnojiva, pesticidy a další chemikálie, se ukázalo, že znečišťování vody je v ekologickém zemědělství a výrobě o 98 procent nižší, než při konvenčním přístupu.

5. Pomáhá bojovat proti klimatickým změnám

Během výrobního cyklu jednoho bavlněného trička se do ovzduší vypustí 15kg oxidu uhličitého. Téměř šestina během pěstování – výrobou chemických hnojiv a pesticidů pro zvyšování sklizně v intenzivním konvenčním zemědělství, spotřebou paliva pro stroje, které je rozstřikují. Přitom 82 % umělých dusíkových hnojiv skončí okolním prostředí a uvolňuje obrovská množství oxidu uhličitého do atmosféry.

Podle Soil Association a GOTS produkuje zemědělství biobavlny až o 94 procent méně skleníkových plynů tím, že se nevyužívají umělá hnojiva, pesticidy a snižuje se potřeba externího dodávání dusíku. Postupy ekologického zemědělství dělají z půdy navíc „jímky“ na uhlík, čímž pomáhají odstraňovat oxid uhličitý z atmosféry. Organicky obdělávaná půda méně podléhá následkům sucha, čímž dále dochází k šetření energetických vstupů.

organic_cotton_infographic

 

Kampaň Have you cottoned on yet? Naleznete na www.cottonedon.org.

Chcete se orientovat v biotextilních a eko textilních certifikacích a rozumět tomu, jakým způsobem byl textil, který kupujete, vyroben? Zabruste na stránku Průvodce biotextilními certifikacemi, kde se o jednotlivých certifikacích v textilní výrobě dočtete konkrétně.

————————-