Studie potvrzuje pozitivní vliv biobavlny na změny klimatu

Zářijová studie britské bio certifikační organizace Soil Association „Cool Cotton – Cotton and Climate Change“ (Cool bavlna – bavlna a změny klimatu) uvádí, že přechod na produkci biobavlny může snížit dopad na globální oteplování způsobované dosavadní produkcí konvenční bavlny o 46 %. O celých 90 % by se snížila spotřeba již tak nedostatkové sladké vody a spotřeba energií o 60 %. V kontrastu, pokud by současné praktiky ve světové produkci bavlny zůstaly nezměněny, očekává se zvýšení emisí z konvenční bavlněné výroby až ke 300 milionům tun CO2 do roku 2020.

Kvůli vysoké spotřebě insekticidů a vody a vysokým emisím skleníkových plynů si konvenční bavlna vysloužila označení nejšpinavější plodina na světě. V letech 2013 a 2014 bylo na přibližně 33 milionech hektarů půdy po celém světě vyprodukováno 26 milionů tun bavlny, což odpovídá 2,5 % celosvětové zemědělské půdy. Pěstování bavlny poskytuje obživu sto milionům domácnostem, většinou v nejchudších zemích. Bavlna je zodpovědná za 16 % celosvětových emisí skleníkových plynů a stejný podíl celosvětové spotřeby insekticidů – více než jakákoliv jiná plodina. Celosvětově bavlněná produkce způsobuje emisi 220 milionů tun CO2 a 1 tuna konvenční bavlny vyprodukuje 1,8 tuny CO2.

Světové zemědělství má na svědomí okolo 14 % celkové emise skleníkových plynů. Pokud zahrneme odlesňování a rozorávání původních lučin za účelem rozšiřování zemědělské půdy, toto číslo vzroste na 30-40 %, což je mnohem více než celosvětové emise z energetického průmyslu nebo dopravy!

Podle vědeckých výzkumů dopadů biobavlny na životní prostředí ušetřila v porovnání s konvenční bavlnou produkce biobavlny z let 2013/14 ekvivalent téměř 95 000 olympijských bazénů sladké vody. Ušetřená energie mohla napájet 60W žárovku přes 57 000 let a snížení emisí skleníkových plynů se rovnalo ekvivalentu 14 000 cest autem okolo světa.

Poptávka po biobavlně roste. Světový trh s biobavlnou vzrostl v roce 2014 o 67 % a je v současnosti oceňován na přibližně 15,7 biliónů amerických dolarů. V Británii vzrostl prodej biotextilu certifikovaného Soil Association o 3,4 %, celkem na 18,6 milionů britských liber. V letech 2014/15 se očekává, že vzrůst produkce biobavlny bude činit 15 – 20 %.

Dlouhodobá studie z Indie ukázala, že výnosy ze zemědělství biobavlny byly o 14 % nižší, avšak náklady byly o 38 % nižší, díky čemuž se biobavlna prokázala jako výnosnější plodina než konvenční bavlna. Pěstitelé biobavlny musí pěstovat i další plodiny a tudíž kromě toho, že předcházejí nemocem z používání umělých pesticidů, jsou také více soběstační z hlediska potravin.

————————-